Reiu jõgi

Maaliline Reiu jõgi on Pärnu jõe alamjooksu vasakpoolne lisajõgi. Jõel on palju lisajõgesid, mis enamikus suubuvad paremalt kaldalt. Algab Soka järvest Lätis ja suubub Pärnu jõkke vasakult kaldalt 9,1 km kaugusel suudmest; pikkus 73 km, valgala 917 ruutkilomeetrit. Reiu jõgi asub kogu ulatuses Pärnu madalikul ja on neerukujulise vesikonnaga. Jõe Lätis asuv lahtejärv Soka (Läti keeles Sakas, pindala ca 95 ha) asub 1 km kaugusel Eesti piirist. Pärast Eesti piiri ületamist voolab jõgi algul Tõrga raba servas ning edasi vaheldumisi läbi metsade ja põldude, möödudes Lanksaare ja Viisireiu külast.

Seejärel suundub jõgi 16 km pikkuselt põhjakirdesse, algul Tali küla idaserva põldude ja metsatukkade vahel ning edasi valdavalt läbi metsade ja soode. Umbes 3 km enne Tõitoja silda muutub jõgi väänlevaks ja pöördub loodesse. Selles üldsihis voolab jõgi kuni Ura jõe suubumiskohani alamjooksul, olles enamasti ümbritsetud suhteliselt tiheda asustusega ja ülekaalus põllustatud maastikust. Ristiküla ja Surju ümbruses on jõel rohkesti umbkoolde. 9 km kaugusel suudmest, Reiu külas, käändub jõgi põhja, möödub Silla külast ja endisest Vene sõjaväepoligooni alast ning suubub Paikuse küla edelaservas Pärnu jõkke.
Reiu jõe kesk- ja alamjooks on ökoloogilistelt tingimustelt ja kalastiku koosseisult üsna tüüpiline ja produktiivne särje-turva jõgi.

Kui eelistad vaikses voolus rahulikult loodust imetleda, soovitame Sul Reiu jõel allavoolu sõita. Jõudes Pärnu jõkke ja liikudes ülesvoolu, jõuad Sindi paisuni, läbides mõningaid kiirema vooluga kohti. Pärivoolu liikudes jõuad aga Pärnu lahte.
Võta kaasa piknikukorv või kalaõng, naudi head seltskonda ja maalilist Reiu jõge!

Kanuuga veele – Reiu jõele: